Motsatsen till analytisk

analytisk

Motsatsord till analytisk:

  • syntetisk

I betydelsen (definition):

  • som gäller analys, undersökande