motsatsen till analytisk   —   en svensk antonymordbok

analytisk

Motsatsord till analytisk :

  • syntetisk

I betydelsen (definition):

  • som gäller analys, undersökande