motsatsen till anaerob   —   en svensk antonymordbok

anaerob ( biol. )

Motsatsord till anaerob :

  • aerob

I betydelsen (definition):

  • som inte fodrar syre