motsatsen till ana   —   en svensk antonymordbok

ana

Motsatsord till ana :

  • förbise, undgå att märka

I betydelsen (definition):

  • ha på känn, känna på sig