Motsatsen till ana

ana

Motsatsord till ana:

  • förbise, undgå att märka

I betydelsen (definition):

  • ha på känn, känna på sig