motsatsen till amoralisk   —   en svensk antonymordbok

amoralisk

Motsatsord till amoralisk :

  • moralisk

I betydelsen (definition):

  • som saknar moral