Motsatsen till ambition

ambition

Motsatsord till ambition:

  • lojhet, likgiltighet, oföretagsamhet

I betydelsen (definition):

  • framåtanda, målmedveten