motsatsen till ambition   —   en svensk antonymordbok

ambition

Motsatsord till ambition :

  • lojhet, likgiltighet, oföretagsamhet

I betydelsen (definition):

  • framåtanda, målmedveten