motsatsen till amatörmässig   —   en svensk antonymordbok

amatörmässig

Motsatsord till amatörmässig :

  1. professionell, yrkesmässig, fackmannamässig, fackmässig, sakkunnig
  2. skicklig, kompetent, konstnärlig, mästerlig

I betydelsen (definition):

  1. lekmannamässig
  2. (neds.) dilettantisk, oskicklig, klantig