Motsatsen till altruistisk

altruistisk

Motsatsord till altruistisk:

  • egoistisk, självrisk, egennyttig

I betydelsen (definition):

  • osjälvisk