motsatsen till altruistisk   —   en svensk antonymordbok

altruistisk

Motsatsord till altruistisk :

  • egoistisk, självrisk, egennyttig

I betydelsen (definition):

  • osjälvisk