Motsatsen till altruism

altruism

Motsatsord till altruism:

  • egoism, egennytta, själviskhet

I betydelsen (definition):

  • oegennytta, osjälviskhet