motsatsen till altruism   —   en svensk antonymordbok

altruism

Motsatsord till altruism :

  • egoism, egennytta, själviskhet

I betydelsen (definition):

  • oegennytta, osjälviskhet