motsatsen till allvarsman   —   en svensk antonymordbok

allvarsman

Motsatsord till allvarsman :

  • glädjespridare, lustigkurre, skämtare

I betydelsen (definition):

  • allvarsam person