Motsatsen till allvarsfylld

allvarsfylld

Motsatsord till allvarsfylld:

I betydelsen (definition):