motsatsen till alltså   —   en svensk antonymordbok

alltså

Motsatsord till alltså :

  • trots detta, i alla fall, ändå

I betydelsen (definition):

  • följaktligen