motsatsen till allting   —   en svensk antonymordbok

allting

Motsatsord till allting :

  • ingenting, inte någonting, inget, intet

I betydelsen (definition):

  • allt, alltsammans