Motsatsen till allt

allt

Motsatsord till allt:

I betydelsen (definition):