motsatsen till allround   —   en svensk antonymordbok

allround

Motsatsord till allround :

  • special-, särskild

I betydelsen (definition):

  • mångsidig