motsatsen till allmänintresse   —   en svensk antonymordbok

allmänintresse

Motsatsord till allmänintresse :

  • särintresse

I betydelsen (definition):

  • (omsorg om) vad som är till fördel för alla