Motsatsen till allmänintresse

allmänintresse

Motsatsord till allmänintresse:

  • särintresse

I betydelsen:

  • (omsorg om) vad som är till fördel för alla

Copyright Göran Walter