Motsatsen till allmänintresse

allmänintresse

Motsatsord till allmänintresse:

  • särintresse

I betydelsen (definition):

  • (omsorg om) vad som är till fördel för alla