motsatsen till allmängiltig   —   en svensk antonymordbok

allmängiltig

Motsatsord till allmängiltig :

  • speciell, särskild

I betydelsen (definition):

  • generell