Motsatsen till allihop

allihop

Motsatsord till allihop:

  • inga, inte någon

I betydelsen (definition):

  • alla, samtliga