motsatsen till allihop   —   en svensk antonymordbok

allihop

Motsatsord till allihop :

  • inga, inte någon

I betydelsen (definition):

  • alla, samtliga