Motsatsen till allihop

allihop (el. allihopa (vard)

Motsatsord till allihop:

I betydelsen:

  • alla, samtliga

Copyright Göran Walter