motsatsen till allierad   —   en svensk antonymordbok

allierad

Motsatsord till allierad :

  • fiende, motståndare

I betydelsen (definition):

  • bundsförvant