Motsatsen till allesammans

allesammans

Motsatsord till allesammans:

  • inga, inte någon

I betydelsen (definition):

  • alla, samtliga