motsatsen till allesammans   —   en svensk antonymordbok

allesammans

Motsatsord till allesammans :

  • inga, inte någon

I betydelsen (definition):

  • alla, samtliga