motsatsen till alla   —   en svensk antonymordbok

alla

Motsatsord till alla :

  • inga, inte några

I betydelsen (definition):

  • samtliga, allihop