motsatsen till all right   —   en svensk antonymordbok

all right

Motsatsord till all right :

  • oacceptabel, dålig, risig

I betydelsen (definition):

  • acceptabel, okej