motsatsen till alkoholsvag   —   en svensk antonymordbok

alkoholsvag

Motsatsord till alkoholsvag :

  • alkoholstark

I betydelsen (definition):

  • med låg alkoholhalt