motsatsen till alkalisk   —   en svensk antonymordbok

alkalisk ( kem. )

Motsatsord till alkalisk :

  • sur

I betydelsen (definition):

  • basisk