motsatsen till alifatisk   —   en svensk antonymordbok

alifatisk ( kem. )

Motsatsord till alifatisk :

  • cyklisk

I betydelsen (definition):

  • som har öppna kolkedjor