Motsatsen till alifatisk

alifatisk (kem)

Motsatsord till alifatisk:

  • cyklisk

I betydelsen (definition):

  • som har öppna kolkedjor