motsatsen till algebra   —   en svensk antonymordbok

algebra ( mat. )

Motsatsord till algebra :

  • aritmetik

I betydelsen (definition):

  • räkning med bokstäver