motsatsen till alarmerande   —   en svensk antonymordbok

alarmerande

Motsatsord till alarmerande :

  • lugnande, dämpande, tröstande

I betydelsen (definition):

  • oroande, skrämmande