Motsatsen till alarmerande

alarmerande

Motsatsord till alarmerande:

  • lugnande, dämpande, tröstande

I betydelsen (definition):

  • oroande, skrämmande