Motsatsen till aktuell

aktuell

Motsatsord till aktuell:

  • föråldrad, inaktuell, oaktuell, omodern, passerad, passé, överspelad, ute, förlegad, gammalmodig

I betydelsen (definition):

  • av intresse för dagen