motsatsen till aktsamhet   —   en svensk antonymordbok

aktsamhet

Motsatsord till aktsamhet :

  • oaktsamhet, ovarsamhet, slarv, vårdslöshet, oförsiktighet

I betydelsen (definition):

  • varsamhet, försiktighet