Motsatsen till aktsamhet

aktsamhet

Motsatsord till aktsamhet:

  • oaktsamhet, ovarsamhet, slarv, vårdslöshet, oförsiktighet

I betydelsen (definition):

  • varsamhet, försiktighet