Motsatsen till aktningsfull

aktningsfull

Motsatsord till aktningsfull:

  • respektlös, vanvördig, ohövlig, fräck

I betydelsen:

  • respektfull, vördnadsfull

Copyright Göran Walter