Motsatsen till aktningsfull

aktningsfull

Motsatsord till aktningsfull:

  • respektlös, vanvördig, ohövlig, fräck

I betydelsen (definition):

  • respektfull, vördnadsfull