motsatsen till aktningsfull   —   en svensk antonymordbok

aktningsfull

Motsatsord till aktningsfull :

  • respektlös, vanvördig, ohövlig, fräck

I betydelsen (definition):

  • respektfull, vördnadsfull