motsatsen till aktning   —   en svensk antonymordbok

aktning

Motsatsord till aktning :

  • respektlöshet, ringaktning, missaktning

I betydelsen (definition):

  • respekt, uppskattning