Motsatsen till aktivitet

aktivitet

Motsatsord till aktivitet:

  1. passivitet, inaktivitet, overksamhet, sysslolöshet
  2. vila, stillhet; stillastående, stagnation, stillestånd

I betydelsen:

  1. verksamhet, sysselsättning
  2. rörelse

Copyright Göran Walter