motsatsen till aktivitet   —   en svensk antonymordbok

aktivitet

Motsatsord till aktivitet :

  1. passivitet, inaktivitet, overksamhet, sysslolöshet
  2. vila, stillhet; stillastående, stagnation, stillestånd

I betydelsen (definition):

  1. verksamhet, sysselsättning
  2. rörelse