motsatsen till aktion   —   en svensk antonymordbok

aktion

Motsatsord till aktion :

  • vila, overksamhet; reaktion

I betydelsen (definition):

  • handling, agerande