Motsatsen till aktion

aktion

Motsatsord till aktion:

  • vila, overksamhet; reaktion

I betydelsen (definition):

  • handling, agerande