motsatsen till akter   —   en svensk antonymordbok

akter ( sjö. )

Motsatsord till akter :

  • för

I betydelsen (definition):

  • bakre del av båt