Motsatsen till agg

agg

Motsatsord till agg:

  • välvilja, kärlek, vänskap, tillgivenhet

I betydelsen (definition):

  • stark ovilja, hätskhet