motsatsen till agg   —   en svensk antonymordbok

agg

Motsatsord till agg :

  • välvilja, kärlek, vänskap, tillgivenhet

I betydelsen (definition):

  • stark ovilja, hätskhet