motsatsen till aftonsång   —   en svensk antonymordbok

aftonsång

Motsatsord till aftonsång :

  • ottesång

I betydelsen (definition):

  • gudstjänst med aftonbön