motsatsen till affektionsvärde   —   en svensk antonymordbok

affektionsvärde ( ekon. )

Motsatsord till affektionsvärde :

  • marknadsvärde, realvärde

I betydelsen (definition):

  • personligt värde, känslovärde