Motsatsen till affektionsvärde

affektionsvärde (ekon)

Motsatsord till affektionsvärde:

  • marknadsvärde, realvärde

I betydelsen (definition):

  • personligt värde, känslovärde