motsatsen till affekterad   —   en svensk antonymordbok

affekterad

Motsatsord till affekterad :

  • naturlig, okonstlad, chosefri, äkta, otvungen, oaffekterad

I betydelsen (definition):

  • tillgjord, chosig