Motsatsen till ärelysten

ärelysten

Motsatsord till ärelysten:

I betydelsen (definition):