Motsatsen till ände

ände

Motsatsord till ände:

I betydelsen (definition):