motsatsen till adsorption   —   en svensk antonymordbok

adsorption ( kem. )

Motsatsord till adsorption :

  • desorption

I betydelsen (definition):

  • förloppet när ett fast ämne till sin yta upptar och binder ämnen från gas eller vätska