Motsatsen till adsorption

adsorption (kem)

Motsatsord till adsorption:

  • desorption

I betydelsen (definition):

  • förloppet när ett fast ämne till sin yta upptar och binder ämnen från gas eller vätska