motsatsen till adel   —   en svensk antonymordbok

adel

Motsatsord till adel :

  1. ofrälse, oadel, underklass, folket
  2. låghet, nedrighet, lumpenhet

I betydelsen (definition):

  1. aristokrati, överklass
  2. höghet, ädelhet