motsatsen till adekvat   —   en svensk antonymordbok

adekvat

Motsatsord till adekvat :

  • inadekvat, oriktig, olämplig, otillräcklig

I betydelsen (definition):

  • riktig, träffande