Motsatsen till adekvat

adekvat

Motsatsord till adekvat:

  • inadekvat, oriktig, olämplig, otillräcklig

I betydelsen (definition):

  • riktig, träffande