motsatsen till ackusatorisk   —   en svensk antonymordbok

ackusatorisk

Motsatsord till ackusatorisk :

  • inkvisitorisk

I betydelsen (definition):

  • om metod i straffprocess