Motsatsen till ackordslön

ackordslön

Motsatsord till ackordslön:

I betydelsen (definition):