motsatsen till accelerera   —   en svensk antonymordbok

accelerera

Motsatsord till accelerera :

  • retardera

I betydelsen (definition):

  • öka hastigheten