motsatsen till abstrakt   —   en svensk antonymordbok

abstrakt

Motsatsord till abstrakt :

  • konkret, påtaglig, gripbar, verklig, faktisk, reell, åskådlig

I betydelsen (definition):

  • tänkt, teoretisk