Motsatsen till absolut ²

absolut ² adv.

Motsatsord till absolut ²:

  1. relativt, tämligen, ganska, någorlunda
  2. kanske, möjligen

I betydelsen (definition):

  1. fullständigt, obetingat
  2. utan tvekan