Motsatsen till absolut 2

absolut 2 adv.

Motsatsord till absolut:

  1. relativt, tämligen, ganska, någorlunda
  2. kanske, möjligen

I betydelsen:

  1. fullständigt, obetingat
  2. utan tvekan

Copyright Göran Walter