motsatsen till absolut ²   —   en svensk antonymordbok

absolut ² ( adv. )

Motsatsord till absolut ² :

  1. relativt, tämligen, ganska, någorlunda
  2. kanske, möjligen

I betydelsen (definition):

  1. fullständigt, obetingat
  2. utan tvekan