motsatsen till absolut ¹   —   en svensk antonymordbok

absolut ¹ ( adj. )

Motsatsord till absolut ¹ :

  • relativ, föränderlig, villkorlig, inskränkt

I betydelsen (definition):

  • fullständig, total