Motsatsen till absolut ¹

absolut ¹ adj.

Motsatsord till absolut ¹:

  • relativ, föränderlig, villkorlig, inskränkt

I betydelsen (definition):

  • fullständig, total