motsatsen till abrupt   —   en svensk antonymordbok

abrupt

Motsatsord till abrupt :

  • jämn, lugn

I betydelsen (definition):

  • plötslig, tvär