motsatsen till abnorm   —   en svensk antonymordbok

abnorm

Motsatsord till abnorm :

  • normal, naturlig, vanlig

I betydelsen (definition):

  • kraftigt avvikande, onormal